ciszterci szerzetesrend, premontrei rend

ciszterci szerzetesrend

A bencés szerzetesrend eredeti elveihez való visszatérés szándékával alapította 1098-ban Szent Róbert Franciaországban. A rend legnagyobb hatású alakja Clairvaux-i Szent Bernát (†1153) volt. Az egyes rendházakat központosított szervezet fogta össze, maguk a szerzetesek – legalábbis eleinte – saját munkájukkal gondoskodtak a közösség fenntartásáról. Magyarországra a 12. század közepétõl telepedett be a rend, melynek ismertebb monostorai Zirc, Pilis (Pilisszentkereszt), Kerc, Borsmonostor, Vértesszentkereszt voltak.

ZSA

premontrei szerzetesrend

Az 1120-as években alapította Szent Norbert Franciaországban. A rend tagjai a szerzetesi élet mellett lelkipásztori feladatokat is elláttak. A rendi hagyomány szerint II. István telepítette le a rendet Magyarországon, ennek helytállósága vitatott. 1235-ben húsz férfi és két nõi monostora mûködött Magyarországon, melyek kisebb részt királyi, nagyobb részt magánalapításúak voltak. Ismertebb monostoraik: Zsámbék, Csorna, Jászó, Lelesz, Bozók, Turóc. Monostoraikat Magyarországon prépostságnak, ezek apátjait pedig prépostnak nevezték. A rend nagyobb monostorai Magyarországon hiteleshelyként is tevékenykedtek.

ZSA1. Bélapátfalva, Nagyboldogasszony ciszterci apátsági templom fôhomlokzata

2. Türje, a Gyümölcsoltó Boldogasszony plébániatemplom nyugati homlokzata

3. A csornai premontrei konvent elsô oklevele