ispáni vár

Az ispánságok központjaiul szolgáló várak többsége faszerkezetes földsáncokkal és árkokkal megerõsített építmény volt, kõfallal eredetileg csak néhányuk (pl. Esztergom, Veszprém) rendelkezett. A várak alacsony dombokon, fontosabb útvonalak mentén létesültek; területük viszonylag nagy (2-3 hektár). A régészeti feltárások és felmérések alapján két változat körvonalazódik: egy nagyobb alapterületû, szélesebb sáncú, korai (?) és egy kisebb, keskenyebb sáncú, késõbbi (?) típus. Mind a típusok, mind az egyes várak keltezése rendkívül bizonytalan, s számos vita forrása. Az ispánsági várak többsége a 12–13. század folyamán elvesztette katonai jelentõségét, s a tatárjárást követõen csak egy részük modernizálására került sor, a többit sorsára hagyták.

ZSA1. Ó-Aradvár alaprajza

2. Borsodvár alaprajza

3. A szabolcsi földvár rétegvonalas rajza (Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye)