koronázási kard

A koronázási kard a királyavatás fontos kelléke. A koronázó érsek Szent Istvánnak e szavakkal nyújtotta át kardját: "Övezd fel kardodat oldaladra, leghatalmasabb, hogy ezáltal az igazság hatalmát gyakorold..." A ma ismert koronázási kard a 16. század elsõ felében készült Velencében. A Szent István tulajdonának tartott kard a prágai Szent Vid székesegyházban van. A penge és a markolat vas, egy darabból készült, a vércsatorna felsõ részén Ulfberht felirattal, rokon a kétélû viking kardok pengemegoldásával. A markolatgomb és az ellenzõ csontból készült, erõsen kopott állapota a kard használatára utal - így valószínû, hogy eredetileg nem díszkard vagy koronázási jelvény volt. Vésett mintázata egy központi csomóból kiinduló palmetta-kompozíció, kettõs állatmotívumra emlékeztetõ észak-germán ornamentika.

A bécsi kincstárban õrzött, Istvánnak tulajdonított fejedelmi szablyát korábban Attila, illetve Nagy Károly kardjának tartották. Kettõs szalagfonatokkal kombinált palmetták és sûrû pontokkal borított háttér jellemzi. A penge vörösréz betétjén állatmotívumok láthatók növényi indával kombinálva. Ezüstborításos markolatán a palmettadísz hasonló a honfoglaláskori vezéri tarsolylemezek indáihoz. A fémkeretek aranyozott vörösrézlemez borításúak. A kardhüvely végét bronzból öntötték.

Felhasznált irodalom:

Lovag Zsuzsa: A magyar koronázási jelvények. Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest, 1986; Györffy György: István király és mûve. Budapest, 1983, 148-162. (Koronázás)

PP1. Szent István kardja

2. Az ún. Attila-kard palmettamintás díszítésû markolata

3. A koronázási kard - a 16. század elején Velencében készült