kunok

A török nyelvek egy változatát beszélõ nomád nép, mely a 11. században, a kelet-európai sztyeppén tûnik fel forrásainkban. A század közepétõl õk uralták az Ural folyó és az Al-Duna közötti síkságot (Kunország), támadásaikkal fenyegetve a környezõ államokat, így a Magyar Királyságot is. 1223-ban orosz szövetségeseikkel vereséget szenvedtek a tatároktól a Kalka folyó melletti csatában. Ezt követõen egy részük behódolt a tatároknak, más csoportjaik nyugati irányba húzódtak. Az 1220-as évektõl a Magyar Királyság eredményes kísérleteket tett a Kárpátoktól keletre és délre élõ kunok megtérítésére és hódoltatására. 1242 után a Magyarországon kívül élõ kunok részint mongol uralom alá tartoztak, részint beolvadtak az egykori Kunország nyugati részeit birtokba vevõ románságba.

ZSA1. Szent László király története
Hogyan ütötték meg buzogánnyal

2. Kelet-Európa a 13. század elején a kunok szállásterületeivel

3. Erdély a 13. században