Vazul, I. András

Vazul

Géza fejedelem testvérének, Mihálynak a fia, születési ideje ismeretlen. A középkori források személyére vonatkozó híradásai számos ponton ellentmondásosak, több esetben felismerhetõ a szándékos torzítás nyoma. Elterjedt történetírói vélemény szerint Imre herceg halála (1031) után Vazul szembeszegült István döntésével, mely Pétert jelölte a trónörökösnek, s ezért a király a már addig is fogságban tartott Vazult megvakíttatta. Ezt követõen Vazul sorsa homályba vész, ismeretlen nevû feleségétõl született fiai (Levente, András, Béla) külföldre menekültek. Görög eredetû nevének magyaros alakjaként használatos a Vászoly névváltozat is.

ZSA

I. András

Vazul herceg középsõ fiaként 1015 körül született. Gyermekként elõbb Cseh- és Lengyelországban, majd Oroszországban élt számûzetésben. Kijevben vette feleségül Anasztázia orosz hercegnõt, akitõl két fia (Salamon, Dávid) és egy lánya (Adelhaid) született. 1060 végén halt meg az öccsével, Béla herceggel vívott harcok során szerzett sebei következtében. Az általa alapított tihanyi bencés apátságban temették el.

ZSA


1. A Tihanyi alapítólevél1. Imre herceg temetése és Vazul megvakíttatása a Képes Krónikában

2. András király megkoronázása

3. A tihanyi apátság altemploma I. András sírjával