A szabolcsi földvár rétegvonalas rajza (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)

Gerô László (fôszerk.), Várépítészetünk.
Mûszaki Könyvkiadó, Budapest, 1975, 37. ábra, 50. old. Németh Péter nyomán.