Fülöp fermói püspök, pápai legátus Magyarországra jön

Képes Krónika (Chronicon Pictum) I.
Magyar Helikon, Budapest, 1964, 129. old. (f.65a).

Országos Széchényi Könyvtár, Budapest