Imre herceg temetése és Vazul megvakíttatása a Képes Krónikában

Képes Krónika (Chronicon Pictum) I.
Magyar Helikon, Budapest, 1964, 44. old. (f 22,a),

Országos Széchényi Könyvtár, Budapest