Lodomér esztergomi érsek pecsétje (1291, másolat)

MTA Mûvészttörténeti Kutató Intézet, Budapest
Makky György felvétele