Püspökszent. Sopronbánfalva, római katolikus templom

Radocsay Dénes: Falképek a középkori Magyarországon.
Corvina, Budapest, 1977, 80. old.